logos

Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor, în calitate de partener în cadrul proiectului, responsabil pentru implementarea activităților revenite în prezentul proiect, respectiv, pentru efectuarea achiziţiilor propuse în cadrul proiectului, conform bugetului aprobat în baza Contractui de finanţare cu nr. de identificare POSDRU/90/2.1/S/64150 din data de 14.07.2010, lansează procedura de achiziţie, respectiv procedura cerere de ofertă.

Obiectul contractului îl constituie / reprezintă achiziția de servicii de curierat pentru proiectul cu titlul: „Practica studenţilor economişti. Parteneriat inter-regional pe piaţa muncii între universităţi şi mediul de afaceri” (acronim: PRACTeam), Cod proiect (ID): 64150.

Cod CPV: ‐ 64121100-1

Citeşte şi descarcă Anunţul centrului teritorial Timişoara privind Achiziţia de servicii de curierat