logos
post post Comentarii (0) post5 aprilie 2013

Proiectul PRACTeam s-a finalizat în data de 30 septembrie 2013, cu implementarea tuturor activităţilor, realizarea tuturor rezultatelor prevăzute şi atingerea tuturor indicatorilor preconizaţi

În perioada de implementare 1.10.2010 – 30.09.2013, la nivelul celor trei parteneri: Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea de Vest din Timişoara – Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor şi Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava – Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică, s-au obţinut următoarele rezultate şi indicatori:

Rezultatele finale realizate faţă de cele preconizate sunt:

 • 337 acorduri de practică şi 120 acte adiţionale pentru reînnoirea acordurilor de practică încheiate între universități şi organizații, instituții, în vederea desfăşurării stagiilor de practică şi internship, în vederea sprijinirii tranziției de la şcoală la viața activă – realizat faţă de 90 prevăzut;
  • 2011: 162 de Acorduri de parteneriat încheiate la nivelul celor trei parteneri pe total proiect din care: 62 Universitatea din Oradea, 37 Universitatea de Vest din Timişoara, 63 Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava;
  • 2012:159 Acorduri de parteneriat şi Acte adiţionale la Acordurile de parteneriat semnate, dintre care 102 Acorduri de parteneriat şi 57 de Acte adiţionale la Acordurile de parteneriat, din care: 58 (din care 34 de Acorduri de parteneriat şi 24 Acte adiţionale) – Universitatea din Oradea; 42 (din care 24 Acorduri de parteneriat şi 18 Acte adiţionale) – Universitatea de Vest din Timişoara; 59 (din care 44 de Acorduri de parteneriat şi 15 Acte adiţionale) – Universitatea “Ştefan cel Mare”, Suceava;
  • 2013: 149 Acorduri de parteneriat şi Acte adiţionale la Acordurile de parteneriat semnate, dintre care 93 Acorduri de parteneriat şi 56 de Acte adiţionale la Acordurile de parteneriat, astfel: 53 (din care 31 de Acorduri de parteneriat şi 23 Acte adiţionale) – Universitatea din Oradea; 38 (din care 22 Acorduri de parteneriat şi 16 Acte adiţionale) – Universitatea de Vest din Timişoara; 57 (din care 40 de Acorduri de parteneriat şi 17 Acte adiţionale semnate) – Universitatea “Ştefan cel Mare”, Suceava Situaţia centralizatoare a Acordurilor de parteneriat încheiate cu organizaţiile gazdă de practică 2013;
 • 42 programe de pregătire practică particularizate pentru specializările de licenţă şi master – realizat faţă de 12 prevăzut;
 • 1 Modul de formare a tutorilor pentru stagiile de pregătire practică ale studenților – realizat;
 • 1 Modul de consiliere şi orientare în carieră pentru studenţii economişti – realizat;
 • 1 Bază de date actualizată anual cu acorduri de practică şi oferte de programe de internship în domeniul ştiinţelor economice – realizat;
 • 3 dispecerate de practică PRACTeam Center – câte 1/universitate dotate fiecare cu: 1 server, 12 calculatoare cu licenţe incluse, 1 televizor LCD, 1 info-chiosc – realizat;

Indicatorii finali realizaţi sunt:

 • Numărul de studenţi sprijiniţi în tranziţia de la şcoală la viaţa activă:  2459 (depăşit cu 1,19 %);
 • Numărul beneficiarilor serviciilor de consiliere în carieră: 2583 (depăşit cu 6,29 %);
 • Număr de participanţi la instruire – tranziţia de şcoală la viaţa activă:  534 (depăşit cu 9,87 %);
 • Număr de persoane care beneficiază de consiliere/orientare – tranziţia de la şcoală: 2583 (depăşit cu 6,29 %);
 • Numărul de studii, analize, rapoarte, strategii – tranziţia de la şcoală: 11 (depăşit cu 22,2 %);
 • Numărul parteneriatelor încheiate pentru schimb de experienţă şi bune practici-tranziţia de la şcoală la viaţa activă: 1 (realizat 100%);
 • Număr de persoane care au beneficiat de consiliere/orientare şi au găsit un loc de muncă – tranziţia de la şcoală la viaţa activă: 90 (realizat 100%);
 • Persoane care au beneficiat de consiliere/orientare şi au continuat studiile – tranziţia de la şcoală la viaţa activă: 1000 (realizat 100%);
 • Programe de practică particularizate pe specializări de licenţă și masterat:  42 (depăşit cu 250 %);
 • Fișe de practică personalizate pentru studenţi și masteranzi:  2459 (depăşit cu 1,19 %);
 • Tutori de practică formaţi în vederea sprijinirii tranziţiei de la școală la viaţa activă:  534 (depăşit cu 9,87 %);
 • Studenţi care vor beneficia de un program de internship:  127 (depăşit cu 41,11%);
 • PRACTeam Center: 3 (realizat 100%);
 • Manual al tutorelui de practică: 1 (realizat 100%) – Letiţia Filimon, Manualul tutorelui PRACTeam, Oradea, 2013;

  Coperta Ghid instruire tutori 2013

 

 • Ghid de practică adresat studenţilor de la nivel de licenţă și masterat pentru efectuarea stagiului de practică: 1 serie Ghidul de practică (18 volume) şi 1 Ghid de internship realizat (depăşit cu 100 %); 9 Ghiduri de practică PRACTeam adresate studenţilor de la nivel de licenţă și masterat pentru efectuarea stagiului de practică publicate la Editura Universităţii din Oradea (2011, 2012, 2013), astfel:
  • Dodescu Anca, Botezat Elena, Bădulescu Alina, Pop Cohuţ Ioana (coord.) Ghidul de practică al studentului PRACTeam – Ciclul 1 – Licenţă,
   • Volumul I Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice, Ed. Universităţii din Oradea, Oradea, 2011, ISBN 978-606-10-0514-7; 175 pagini;
   • Volumul I – Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice, Editura Universităţii din Oradea, Oradea, 2012; ISBN 978-606-10-0847-6, 161 pagini;
   • Volumul I – Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice, Editura Universităţii din Oradea, Oradea, 2013; ISBN – 978-606-10-1089-9, 162 pagini;

coperti licenta oradea

   • Volumul II Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Economie şi de Administrarea Afacerilor, Ed. Universităţii din Oradea, Oradea, 2011; ISBN 978-606-10-0515-4; 103 pagini;
   • Volumul II – Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Economi şi de Administrarea Afacerilor, Editura Universităţii din Oradea, Oradea, 2012, ISBN: 978-606-10-0848-3, 133 pagini;
   • Volumul II – Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Economi şi de Administrarea Afacerilor, Editura Universităţii din Oradea, Oradea, 2013, ISBN – 978-606-10-1090-5, 152 pagini; 

coperti licenta timisoara

   • Volumul III Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică, Ed. Universităţii din Oradea, Oradea, 2011; ISBN 978-606-10-0516-1; 167 pagini;
   • Volumul III – Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică, Editura Universității din Oradea, Oradea, 2012, ISBN: 978-606-10-0846-9, 190 pagini;
   • Volumul III – Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică, Editura Universității din Oradea, Oradea, 2013, ISBN 978-606-10-1091-2, 249 pagini;

coperti licenta suceava

 

 • Dodescu Anca, Bădulescu Alina, Botezat Elena, Pop Cohuţ Ioana (coord.) Ghidul de practică al studentului PRACTeam – Ciclul 2Masterat,
  • Volumul I Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice, Ed. Universităţii din Oradea, Oradea, 2011; ISBN 978-606-10-0510-9; 128 pagini;
  • Volumul I – Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice, Editura Universităţii din Oradea, Oradea, 2012, ISBN 978-606-10-0835-3, 164 pagini;
  • Volumul I – Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice, Editura Universităţii din Oradea, Oradea, 2013, ISBN – 978-606-10-1076-9, 160 pagini;

coperti master oradea

  • Volumul II Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Economi şi de Administrarea Afacerilor, Ed. Universităţii din Oradea, Oradea, 2011; ISBN 978-606-10-0511-6; 99 pagini;
  • Volumul II – Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Economi şi de Administrarea Afacerilor, Editura Universităţii din Oradea, Oradea, 2012, ISBN: 978-606-10-0836-0, 106 pagini;
  • Volumul II – Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Economi şi de Administrarea Afacerilor, Editura Universităţii din Oradea, Oradea, 2013, ISBN – 978-606-10-1077-6, 137 pagini;

coperti master timisoara

  • Volumul III Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică, Ed. Universităţii din Oradea, Oradea, 2011; ISBN 978-606-10-0512-3; 91 pagini;
  • Volumul III – Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică, Editura Universității din Oradea, Oradea,  2012, ISBN 978-606-10-0836-0, 100 pagini;
  • Volumul III – Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică, Editura Universității din Oradea, Oradea,  2013, ISBN – 978-606-10-1078-3, 129 pagini;

coperti master suceava

 • Ghid de orientare în carieră a studenţilor economiști: 1 (realizat 100%) – Adriana Borza (coord.), Ghidul de consiliere şi orientare în carieră al studentului PRACTeam, Ed. Universităţii din Oradea, Oradea, 2013, ISBN 978-606-10-1126-1:, 93 pagini;

Coperta Ghid orientare in cariera 2013

 • CD de diseminare a rezultatelor proiectului: 1 (realizat 100%) – Dodescu Anca; Pop Cohuţ Ioana (coord.), Practica studenţilor economişti. Parteneriat inter-regional pe piaţa muncii între universitţi şi mediul de afaceri – CD de diseminare a rezultatelor proiectului, Editura Universităţii din Oradea, Oradea, 2013, ISBN:  978-606-10-1124-7;

CD

Alte rezultate:

 • Dodescu Anca, Berinde Mihai (coord.) Ghidul de internship al studentului PRACTeam, Editura Universității din Oradea, Oradea,  2013, ISBN: 978-606-10-1125-4, 36 pagini;

Coperta Ghid Internship (800 x 566)

 • 9 volume de prezentare a Organizaţiilor gazdă de practică PRACTeam:

 

Întocmit, 30 septembrie 2013 Ioana Pop Cohuţ Director promovare, comunicare şi imagine