logos
post post Comentarii (0) post5 noiembrie 2010

„Practica studenţilor economişti. Parteneriat inter-regional pe piaţa muncii între universităţi şi mediul de afaceri”


Proiect finanţat din Fondul Social European – “Investeşte în oameni!”

Contract nr. POSDRU/90/2.1/S/64150

Coordonator inter-regional: Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinte Economice

Parteneri:

Valoare proiect: 19.830.198.00 lei;
Durata de desfăşurare: 3 ani;
Perioada de implementare: 01.10.2010 – 30.09.2013
Manager de proiect – Prof.univ.dr. Anca DODESCU, Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice

Anunţ lansare proiect

Obiectivul general:

 • dezvoltarea aptitudinilor de muncă ale studenţilor economişti în perioada stagiilor de pregătire practică şi internship, realizate în cadrul unui parteneriat inter-regional pe piaţa muncii între universităţi şi mediul de afaceri, în vederea îmbunătăţirii inserţiei economiştilor pe piaţa muncii.

Obiective specifice:

 1. Creşterea gradului de ocupare a viitorilor absolvenţi de programe de studii universitare de licenţă şi masterat în domeniul economic;
 2. Promovarea şi dezvoltarea unui parteneriat inter-regional pe piaţa muncii între universităţi, pe de o parte, universităţi şi mediul de afaceri, pe de altă parte, în vederea facilitării tranziţiei de la şcoală la viaţa activă a viitorilor economişti;
 3. Dezvoltarea şi promovarea în parteneriat a unor programe de pregătire practică şi internship inovatoare particularizate pentru fiecare student şi pentru fiecare organizaţie gazdă;
 4. Creşterea interesului şi responsabilităţii mediului de afaceri pentru practica studenţilor prin dezvoltarea şi promovarea unor programe de formare a personalului din organizaţiile gazdă cu rol de tutori, precum şi prin organizarea unor schimburi de experienţă şi diseminare de bune practici;
 5. Dezvoltarea şi furnizarea unui curs de orientare în carieră pentru studenţi, care va include testarea aptitudinală a studenţilor;
 6. Promovarea performanţei studenţilor în cadrul stagiilor de pregătire practică prin oferirea unor premii şi oportunităţi de internship pe baza rezultatelor obţinute;
 7. Generarea unui model inter-regional de parteneriat pe piaţa muncii pentru practica studenţilor, care integrează metode inovatoare, inclusiv folosirea metodelor şi tehnicilor de e-learning, reaplicabil şi adaptabil la alte regiuni sau domenii specifice şi diseminarea bunelor practici pentru creşterea gradului de ocupare pe piaţa muncii.

Grupuri ţintă:

 • Grup ţintă I – tutori de practică (162 persoane (54 tutori / an x 3 parteneri));
 • Grup ţintă II – studenţi din ciclul I – studii universitare de licenţă (1620 studenţi (180 studenţi x 3 parteneri x 3 ani de implementare a proiectului);
 • Grup ţintă III – studenţi din ciclul II – studii universitare de masterat (810 studenţi (90 studenţi x 3parteneri x 3 ani de implementare a proiectului)).

Activităţi:

 1. Managementul proiectului: 1.1. Planificarea activităţilor, organizarea echipei de proiect şi a structurii de comunicare în cadrul proiectului; 1.2. Administrarea proiectului; 1.3. Raportare.
 2. Achiziţionarea materialelor şi serviciilor: 2.1 Întocmirea Planului de achiziţii; 2.2 Demararea şi urmărirea procedurilor de achiziţii.
 3. Promovare şi vizibilitate: 3.1. Lansarea proiectului; 3.2. Asigurarea vizibilităţii proiectului; 3.3. Organizarea unei conferinţe de diseminare a rezultatelor proiectului.
 4. Crearea şi organizarea celor trei PRACTeam Center cu rol de dispecerat de practică la nivelul fiecărui partener din proiect.
 5. Identificarea şi selecţia grupurilor ţintă: 5.1. Organizarea şi desfăşurarea Campaniei PRACTeam; 5.2. Reînnoirea şi încheierea de noi acorduri de parteneriat pentru stagiile de pregătire practică; 5.3. Planificarea şi selecţia grupurilor şi subgrupurilor ţintă.
 6. Identificarea nevoilor, formarea tutorilor şi pregătirea materialelor-suport pentru stagiile de pregătire practică: 6.1. Pregătirea şi desfăşurarea Workshop-ului PRACTeam; 6.2. Pregătirea activităţii de formare şi formarea tutorilor pentru stagiile de pregătire practică ale studenţilor; 6.3. Documentarea şi elaborarea Ghidului de practică al studentului.
 7. Pregătirea şi desfăşurarea stagiilor de pregătire practică: 7.1. Parcurgerea modulului Consiliere şi orientare în carieră, inclusiv testarea abilităţilor studenţilor; 7.2. Repartizarea studenţilor la unităţile de practică; 7.3. Efectuarea stagiului de pregătire practică, conform programei de practică particularizată; 7.4. Evaluarea studenţilor se va face de către tutori şi responsabilii de practică pe baza fişelor de evaluare din Ghidul de practică al studenţilor.
 8. Gala PRACTeam – Eveniment în cadrul căruia se vor organiza: Masa rotundă „Experienţe şi bune practici PRACTeam”; Concurs idei de îmbunătăţire a activităţii organizaţiei gazdă a stagiilor de pregătire practică; Acordarea premiilor PRACTeam; Anunţarea studenţilor merituoşi care vor beneficia de stagiile de internship.
 9. Pregătirea şi desfăşurarea stagiilor de internship: 9.1. Semnarea Acordurilor de parteneriat cu organizaţiile care oferă de programe de internship studenţilor la nivelul fiecărui partener; 9.2. Realizarea de către studenţi a stagiilor de internship la nivelul fiecărui partener în cadrul organizaţiilor gazdă.

Rezultate anticipate:

 • 1620 (180 studenţi x3 partenerix3 ani de implementare a proiectului) studenţi din ciclul I – studii universitare de licenţă – care vor beneficia de un modul de pregătire practică particularizat;
 • 810 (90 studenţi x 3partenerix3 ani de implementare a proiectului) studenţi masteranzi care vor beneficia de un modul de pregătire practică particularizat;
 • 1620 (180 studenţi x3 partenerix3 ani de implementare a proiectului) studenţi din ciclul I – studii universitare de licenţă – care vor beneficia de testare aptitudinală pentru orientarea în carieră;
 • 810 (90 studenţi x 3partenerix3 ani de implementare a proiectului) studenţi masteranzi care vor beneficia de testare aptitudinală pentru orientarea în carieră;
 • 162 (54 tutori / an x 3 parteneri) tutori de practică formaţi în vederea sprijinirii tranziţiei de la şcoală la viaţa activă;
 • 90 (30 organizaţii gazdă / an x 3 parteneri) acorduri de parteneriat încheiate între universităţi şi organizaţii, instituţii, în vederea desfăşurării stagiilor de practică şi internship, în vederea sprijinirii tranziţiei de la şcoală la viaţa activă;
 • 1620 (180 studenţi x3 partenerix3 ani de implementare a proiectului) studenţi din ciclul I – studii universitare de licenţă – care vor beneficia de un modul de consiliere şi orientare în carieră; ;
 • 810 (90 studenţi x 3 parteneri x 3 ani de implementare a proiectului) studenţi masteranzi în fiecare an de implementare a proiectului care vor beneficia de un modul de consiliere şi orientare în carieră;
 • 1 modul de formare a tutorilor pentru stagiile de pregătire practică ale studenţilor;
 • 1 modul de consiliere şi orientare în carieră pentru studenţii economişti;
 • 6 programe de pregătire practică particularizate pentru specializările de licenţă;6 programe de pregătire practică particularizate pentru specializările de master;
 • 90 (10 studenţi x 3 parteneri x 3 ani) studenţi care vor beneficia de un program de internship la o firmă din România;
 • 135 (15 studenţi x 3 parteneri x 3 ani) studenţi care vor beneficia de consiliere pentru pregătirea aplicaţiei la programe de internship;
 • 1 pagină web a proiectului;
 • 1 bază de date actualizată anual cu acorduri de practică şi oferte de programe de internship în domeniul ştiinţelor economice;
 • 3 dispecerate de practică PRACTeam Center – câte 1/universitate;
 • 1 Manual al tutorelui de practică pe suport de hârtie şi electronic adresat atât organizaţiilor gazdă, cât şi instituţiilor care oferă programe de pregătire practică studenţilor;
 • 1 Ghid de practică pe suport de hârtie şi electronic adresat studenţilor de la licenţă şi masterat, pentru efectuarea stagiului de practică şi intership;
 • Ghid de orientare în carieră pentru studenţii economişti;
 • 1 conferinţă de vizibilitate a proiectului;
 • 1 conferinţă de diseminare a rezultatelor proiectului;
 • 3 conferinţe de presă de promovare a lansării proiectului – câte 1/partener;
 • 9 Campanii PRACTeam de conştientizare a oportunităţilor oferite studenţilor de stagiile de pregătire practică – câte 1/partenerx3 parteneri x3 ani;
 • 9 Workshop-uri PRACTeam – câte 1/partenerx3 parteneri x3 ani;
 • 3 Gale inter-regionale PRACTeam – câte 1/an x 3 ani;
 • un CD de diseminare a rezultatelor proiectului.