logos
post Categorii: Achizitii publice,Oradea post Comentarii (0) post18 martie 2011

Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice, în calitate de solicitant în cadrul proiectului, responsabil pentru implementarea activităților de publicitate, informare şi diseminare înproiect, respectiv, pentru efectuarea achiziţiilor propuse în cadrul proiectului, conform bugetului aprobat în baza Contractui de finanţare cu nr. de identificare POSDRU/90/2.1/S/64150 din data de 14.07.2010, lansează procedura licitație deschisă pentru care a fost publicat la adresa www.e-licitatie.ro anunțul de participare nr. 117243/18.03.2011.

Obiectul contractului îl constituie achiziția de sisteme de calcul, lptopuri, servere, lcd, pentru proiectulcu titlul: „Practica studenţilor economişti. Parteneriat inter-regional pe piaţa muncii întreuniversităţi şi mediul de afaceri” (acronim: PRACTeam), Cod proiect (ID): 64150.

Cod CPV:

  • 30213100-6 – Computere portabile;
  • 30213300-8 – Computer de birou;
  • 33195100-4 – Monitoare

Descriere: Servicii de informare si publicitate in conformitate cu descrierile din caietul de sarcini, perioada deimplementare a proiectului până la 30.09.2013

Descarcă și citește Anunțul privind achiziția de sisteme de calcul, laptopuri, server, LCD