logos

Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea din Oradea în calitate de coordonator inter-regional, în parteneriat cu: Universitatea de Vest din Timişoara – Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor şi Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava – Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică, în cadrul proiectului „Practica studenţilor economişti. Parteneriat inter-regional pe piaţa muncii între universităţi şi mediul de afaceri” (acronim PRACTeam), proiect cofinanţat din Fondul Social European – „Investeşte în oameni!”, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013; Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”; Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”, Contract: POSDRU/90/2.1/S/64150, Valoarea totală a proiectului: 20.941.500 lei, Perioada de implementare: 01.10.2010 – 30.09.2013, Manager de proiect  Prof. univ. dr. Anca DODESCU, anunţă: 

Gala PRACTeam  – premierea celor mai buni studenţi economişti din trei universităţi:
Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea “Ştefan cel Mare”, Suceava şi Universitatea din Oradea

practeam

Premierea celor mai buni studenţi economişti, în urma desfăşurării stagiilor de practică, a avut loc Vineri, 29 iulie 2011, în Aula Magna a Universităţii din Oradea, în cadrul Galei PRACTeam de la nivel inter-regional.

Ȋn cadrul acestui eveniment, alături de cei mai buni studenţi economişti de la Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea din Oradea, au participat şi cei mai buni studenţii de la Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor, Universitatea de Vest din Timişoara şi Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică, Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava, recomandaţi pentru premiere de către cele trei universităţi în cadrul unor evenimente similare – Gala PRACTeam, desfăşurate în perioada 11 – 27 iulie 2011, la Timişoara, Suceava şi Oradea.

Ȋn cadrul evenimentului inter-regional Gala PRACTeam, au fost acordate un număr total de 42 de premii, în valoare netă totală de 44.730 lei astfel:

De asemenea, în cadrul acestui eveniment, reprezentanţii universităţilor partenere în proiect au anunţat lista studenţilor care vor beneficia de stadii de internship în firmele din judeţul Bihor, Timiş şi Suceava, stagii care se vor desfăşura în perioada august – septembrie 2011.

Lista nominală a studenţilor premiaţi se regăseşte postată pe site-ul proiectului www.practeam.ro, secţiunea Gala PRACTeam.

Pentru informaţii suplimentare: www.practeam.ro

Contact: contact@practeam.ro

Descarcă și citește Comunicatul de presă în format PDF